aşağıdaki

Sıra Nedir:

Sıra, daha önce başlatılmış bir şeye devam etmenin takip edilmesi, takip edilmesi eylemidir .

Dizi, daha önce gösterilen bir şeyin devamını sunar, ancak aynı zamanda bir süreklilik hareketi olan bir şey anlamına da gelebilir. Örneğin, bir filmin dizisi, tek bir ortamda yapılan ve eylem fikrini ifade eden bir dizi sahnenin ve planın temsilinden oluşur.

Örnek: "Titanik'in battığı dizi çok heyecan vericiydi . "

Dizinin ana eş anlamlılarından bazıları şunlardır: Devam; takip; süreklilik; devam; açma; Tabii; alt-dizi; peşinde; ardışık; serisi; zincir ve düzen.

Etimolojik olarak, kelime dizisi “devam” olarak çevrilebilen Latin dizisinden kaynaklanmaktadır.

Sayı sırası

Matematikte, sözde sayısal diziler, önerilen açıklamaya göre önceden belirlenmiş bir düzen temelinde düzenlenen sayıların temsilleridir.

Matematiksel çalışmalara göre, sayısal diziler her zaman parantez içinde düzenlenmelidir.

Örnek:

Pozitif çift sayıların sırası: (2, 4, 6, 8, 10 ...)

10'un çoklu sayı dizisi: (10, 20, 30, 40 ...)

Sayısal dizi sonlu olabilir (dizi gösterimi için bir son verildiğinde) veya sonsuz (dizi için bir sınırlanmadığında) olabilir.