başucu

Zenith Nedir:

Zenith, doğa bilimlerinde, özellikle astronomide kullanılan bir kavram olan gökyüzünün gözlemlenmesi için bir referans noktasıdır .

Zenith, belirli bir yerin tam üstünde bulunan nokta olarak tanımlanır, yani yatay bir yüzeydeki bir noktadan, düzleme dik bir hayali çizgi vardır, kürenin üzerindeki nokta ise zenittir.

Arapça'da, "başın yönü" veya "başın üstündeki" anlamına gelen bir ifadeden türeyen zenith kelimesinin başka bir anlamı vardır.

Zenith terimi, göksel bir nesnenin görünür yörüngesinde geçtiği gökyüzündeki en yüksek noktayı tanımlamak için de kullanılabilir.

Astronomide, zenith, bir nesnenin yüksekliğinin her zaman 90 ° 'ye tekabül eden ufuktan derece cinsinden ölçüldüğü yatay koordinat sisteminin eksenlerinden birini tanımlar.

Güneş zenith

Güneşin doğrudan ağaçların üzerinde olduğu zaman, güneş genellikle öğlen vakti olur.

Dünyadaki güneşin zirvesi yılda sadece iki kez ve sadece Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasındaki enlemlerde ortaya çıkar.

Zenith ve Nadir

Nadir, zenitin tersi, yani, zenite karşı çıkan göksel referans noktası olarak kabul edilir.

Zenit, göksel gökyüzünün gözlemcisinin başının üstündeki en yüksek bölge olarak alındığından, nadir, aynı gözlemcinin ayaklarının altındaki en düşük noktadan oluşur.

Bu terim ayrıca kelimenin tam anlamıyla "zıt" anlamına gelen Arap denizci ya da nathir'den de geliyor.

Ayrıca bakınız Azimut'un anlamı hakkında.