aynı şekilde

Diğerleri:

Aynı zamanda bir zarf, yani "eşit" anlamına gelir; "Aynı zamanda"; "ek olarak"; "aynı şekilde".

Zarflar, bir fiilin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını değiştiren değişmez kelimelerdir. Sözlü sürecin geliştirdiği koşulları (zaman, yer, kip, şüphe, reddetme, onaylama, yoğunluk) ifade eder.

"Aksi takdirde", ek bir ilişkiyi gösteren, yani cümle içinde ifade edilen fikirleri, iddiaları veya görüşleri birleştiren bir bağlantı elemanıdır.

Eski moda olarak kabul edilen bir terimdir. Gündelik dilde çok az kullanılmasına rağmen, yasal ortamda profesyoneller, sürecin veya sözlü dilin hazırlanmasında bazı sıklıklarla başvuruyorlar.

Yasal ortamda "öteki" kullanımının bir örneği aşağıdaki cümleyle görülebilir:

" Sanığın iyi ve dürüst bir insan olduğu vurgulanmalı ve iyi bir sicile sahip olduğu ve hiçbir suça katılmadığı belirtilmelidir ."

Yukarıdaki örnekte, "aksi halde", ekleme ve devam fonksiyonunu onaylayan "ekleme" veya "ayrıca" ile kolayca değiştirilebilir.