Ampirik bilgi

Ampirik Bilgi Nedir:

Ampirik bilgi, anlamı gözlem yoluyla elde edilen bilgiyi ifade eden bir ifadedir. Bilimsel kanıtlara ihtiyaç duyulmadan, bazen deneyime dayalı, sağduyudan kaynaklanan bir bilgi türüdür.

Ampirik bilgiye dayanarak, verilen bir eylemin, eylemden tepkiye ne gibi bir mekanizma olduğunu bilmeden bir tepkiye yol açtığı bilinmektedir. Bunun bir örneği yüzyıllardır, bir nesneyi bıraktığı bilgisi olmuştur, yerçekimi teorisi bilinmeden önce bile, onu sürdürecek bir şey bulana kadar serbest kalmaktadır.

Nadiren elde edilen ampirik bilgi, yalnızca gözlemle ve basit çıkarımlara dayanarak, bazen hata yapmakla yükümlüdür. Örneğin, yüzyıllar boyunca Güneş'in Dünya etrafında döndüğü ampirik bilginin meyvesi olarak kabul edildi ve bilim daha sonra, algımızın gösterebileceğinin aksine, gerçekte Dünya'nın olduğunu ortaya koydu. Güneş etrafında döner.

Diğer bilgi türleri: bilimsel bilgi, teolojik bilgi, felsefi bilgi vb.