birim

Birlik Nedir:

Birlik kelimesi Latince unita terimlerinden gelir ve benzersiz veya bölünmez olanın kalitesini belirler. Tek tek sayılan ve çoğul sayılmayan anlamına gelir.

Birim ayrıca, belirli bir homojenlik veya kimliğe sahip bileşenlerin birliğini de belirler. Bir askeri birlik, bir askeri sistemin aynı kesirine ait olan askeri personelden oluşan bir organizasyondur. Bir hastane birkaç birimden oluşur ve YBÜ (Yoğun Bakım Ünitesi) en yaygın olanlardan biridir.

Matematikte birim bir numara ile temsil edilir. Diğer tüm doğal sayıların yapıldığı unsurdur. İki, birliğin (veya iki ünitenin toplamı) ardılı, üçünün iki (veya üç ünitenin toplamı) ardılıdır.

Bilimde, belirli bir ölçüm için referans teşkil eden fiziksel nicelik, ölçüm birimi olarak belirlenmiştir. Örneğin, uzunluk için metre, kütle için kilogram, süre için ikinci. Uluslararası Birimler Sistemi, ölçüm birimlerini standartlaştırmayı amaçlamaktadır. Dünyanın çoğu ülkesinde benimsenen bir sistemdir. Amerika Birleşik Devletleri birkaç istisnadan birine bir örnektir.