ödeme

Kefaret Nedir:

Kefaret, kurtuluş, rehabilitasyon, onarım, kurtuluş anlamına gelen, itfa veya itfa eylemi veya etkisidir . Tekrar edinme, geri alma, başkalarının gücünden alma, esaret etme eylemidir. Riskli bir adımdan kurtulmak, cehennem acısından kurtulmak demektir.

"Kefaret etmeden" zarf cümlesi, umutsuzca, kaçınılmaz olarak, yanılmaz olarak anlamına gelir.

Kefaret, figüratif anlamda, birini tehlike veya tehlikeden uzaklaştırabilecek veya kurtarabilecek yardım veya kaynaktır.

Redenção, başkent Fortaleza'ya 55 km uzaklıkta bulunan Ceará eyaletinde bulunan bir Brezilya belediyesinin adıdır.

Hristiyan Kefaret

Teolojide kurtuluş, İsa Mesih aracılığıyla insanlığın fidye olduğunu. Hristiyan kavramında kefaretin imtiyazları günahların bağışlanmasını (Efesliler 1: 7), doğruluğu (Romalılar 5:17) ve sonsuz yaşamı (Vahiy 5: 9, 10) içerir.

Dini inanç, İsa Mesih'in ruhun kurtuluşunun ve günahların kurtuluşunun tek yolu olduğu dogma ile ilgilidir. Manevi ve dinsel anlamda, Tanrı'nın bütünlüğü kavramı, ilahi ilkelerin ruhun kurtarılması için kabul edilmesinden ibarettir.