ince

İnce Nedir:

İnce, ince, ince parçalardan oluşanların bir özelliğidir . İnce, neyin son derece küçük ve neredeyse olanaksız olduğunu açıklayan iki cinsiyetli bir sıfattır. İnce, hala hassas bir şekilde yapılmış, yumuşak, yumuşak bir şeydir.

Figüratif anlamda, ince, zihnin keskinliğine sahip yetenekli, ustaca, içgörülü bir davranışı ifade eder.

Zariflik, ince olanı isimleyen bir isimdir. "İncelik sahibi olmak" ve diğerini karmaşıklaştırmak veya engellemek amacıyla bazı ustaca argümanları sunmak.

İki zıt şey arasında ince bir fark olduğunda, aralarında ince bir çizgi olduğu, yani aralarında bir yakınlık veya benzerlik olduğu anlamına gelir. Ör.: "Aşk ve nefret arasında ince bir fark var."

Aynı türden iki şey arasında ince bir fark varsa, bu bir nüans olduğu anlamına gelir, yani, küçük bir varyasyon vardır. Örneğin, "Bazı renkler arasında ince bir varyasyon var".