UFRS Muhasebesi

IFRS Muhasebesi Nedir:

İngilizce kısaltması IFRS - Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Portekizce tercümelerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları anlamına gelir.

UFRS, ülkeler arasındaki muhasebe prosedür ve politikalarını standartlaştırmayı, kavramsal çerçeveyi geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından düzenlenen ve revize edilen bir dizi uluslararası muhasebe standardıdır. finansal tabloların aynı yorumu.

Finansal raporların kullanıcıları tarafından (yöneticiler, yatırımcılar, analistler ve kurumlar) aynı şekilde yorumlanması, açıklık, güvenilirlik, alaka düzeyi ve maliyet dengesi gibi nitel özellikler Mali tabloların hazırlanması, aynı kriterlere sahiptir.

Muhasebe Duyuruları Komitesi (TBM), Brezilya muhasebesinin uluslararası standartlara yakınsamasını hedefleyen teknik duyurular yayınlamak amacıyla 1.055 / 05 sayılı Karar ile hazırlanmıştır.

Ayrıca bakınız Muhasebe İlkeleri.