Düşünmek

Düşünce Nedir:

Düşünmek, düşünmek, yani yansıtma, sağduyulu, iyi bir şekilde, yargı ile, alaka ile hareket etmektir .

Düşünmek belirli bir durumu düşünmek, bir değerlendirme yapmak, bir çözüm bulmaya çalışmaktır.

Ponderar kelimesi, birkaç işlem anlamına gelen geçişli bir fiildir:

1 - Ayrıntılı olarak incelemek, orta derecede takdir etmek, ölçmek, düşünmek, hesaplamak, eşitlemek. Örn: Baba, oğlunun sunduğu argümanları uzunca düşündü ( incelendi ).

2 - Önemli bir şeyi tartışmak veya kanıtlamak, dikkate almayı hak etmektir. Örneğin: Genç adam (savunarak ) uçakla seyahat etmekten hoşlanmadı.

3 - Herhangi bir karar almadan önce çok düşünmek, meditasyon yapmak, düşünmek. Örn: Ayrılma kararını düşündü (yansıdı ).

4 - Tartışmak, bir görüşü savunmayı düşünmek. Örn: Arkadaşına bunun en iyi çözüm olmadığını düşündü (tartıştı ).