ihtiyat

Providence Nedir:

Providence, önleme ile aynıdır, örneğin bir kötülüğü önlemeye veya azaltmaya yardımcı olan belirli eylemleri veya durumları önceden hazırlama eylemini özetler.

Bir kişinin bir şey üzerinde "harekete geçtiği" söylendiğinde, bir durumu çözmek veya bitirmek için gerekli bir dizi eylemi takip ettiği anlamına gelir.

Teolojik alanda, "İlahi Olanak" olarak adlandırılan, Evrendeki tüm insanların ve şeylerin yaşamlarını ve kaderlerini yönetebilecek olan Tanrı'nın yüce bilgeliği fikrinden oluşur. Örneğin Hristiyanlar, genellikle yaşamlarındaki olayları "İlahi Olanlığın eserleri" olarak ilişkilendirirler.

Bazı teminat eşanlamlıları : sığınak, korunma, önlem, dikkat, dikkat, uyarı, özen, karar, müzakere, sevk, hatta Tanrı, yüce ve kurtarıcı.

Providence ve Sosyal Güvenlik

Her iki kelime de Portekizce olarak bulunur ve "önleme", "dikkat" veya "beklenti" anlamında eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Ancak, bu terimlerin her biri, uygulandıkları bağlama bağlı olarak farklı anlamlar alabilir.

Etimolojik olarak, öngörü “geleceğe yönelik öngörülü bilgi” anlamına gelen Latin praevidentia'dan kaynaklanmıştır; “ Providence ”, bir sona ulaşmak için araçların öngörülmesi ”anlamına gelen Latince Providentia'dan gelir.

Sosyal Güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin.