yorumlamak

Paraphrase Nedir:

Parola cümlesi, metnin yeniden biçimlendirilmesinden, orijinal sözcük ve ifadelerin değiştirilmesinden, ancak bilgilerin temel fikrinin korunmasından oluşan bir metinsel yorumlama kaynağıdır.

Metinlerarasılık, parola ifadesinin temel özelliklerinden biridir, çünkü olması için, yeni içeriğin üretimine bir ima olarak hizmet eden başka bir metinle "bağlantı kurmak" gereklidir.

Bazı durumlarda, parola cümlesi bazı metinleri açıklığa kavuşturan bir mekanizma olarak kabul edilir, çünkü içeriğin temel fikri her zaman muhafaza edildiğinden, onları anlaşılması daha kolay olan terimler ve ifadelerle açıklamaya yardımcı olur.

Dilbilimsel alanda, parola cümlesi, daha önce söylenen belirli bir mesajı iletmenin farklı bir yolu anlamına gelebilir, örneğin sadece birkaç kelimeyi eşanlamlıları ile değiştirir.

Birinin başka bir yazarın eserini felç ettiği söylendiğinde, bunu kendi kelimeleriyle ifade ettiği, ancak fikrini ve orijinal anlamını koruduğu anlamına gelir. Bu anlamda, yeniden yazmak hala eski bir içeriğe (kitap, anlatı, şiir vb.) Verilen yeni yaklaşım, yorum veya açıklama anlamına gelebilir.

Ayrıca bakınız: Allusion.

Parola Örneği

Orijinal metin

"Vücudunda ne bir gevşeklik var. Yerde yatma arzusu. Çimlerin etrafında büyümesine izin verin. Böcekleri, mantarları içimde toplasın. "Bir manzara çevirirken garip neşe."

yorumlamak

"Ah, bacaklarda ne zayıflık var. Yerde yatma arzusu. Yabancı otların çevresinde büyümesine izin verin. Böceklerin, mantarların bende kalmasına izin verin. Peyzaj olmanın bu mutluluğu bilinmiyor. "

Parola ve Parodi

Parola, orijinal içeriğin ana fikrini başka kelimelerden örneklemek için metinlerarasılığı kullanırken, parodi, orijinal metni eleştirel, ironik, komik veya hicivli bir bakış açısıyla yeniden yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu anlamda parodi, orijinal içeriğin yönlerini kullanan, ancak burada sunulan merkezi fikri çarpıtan ya da yüzleştiren, tartışmalı ve kışkırtıcı bir araç olarak hareket eder.

Parodi'nin anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.