Varsayılan kar

Kazanılan Kar Nedir?

Varsayılan kar, tüzel kişilere (şirketlere) ilişkin bir vergi türüne verilen addır, yani bir vergi tahsiline esas olarak kullanılan bir hesaplama türüdür.

Hesaplamanın, şirketin fiili karının değerine tekabül etmek zorunda olmadığı, önceden belirlenmiş ve yaklaşık bir kâr değerinden yapıldığı tahmin edilmektedir.

Tahmin edilen kar, tüzel kişiler için, Kurumlar Vergisi (IRPJ) ve şirketlerin Net Gelirdeki Sosyal Katkı (CSLL) hesaplamasının temeli olarak kullanılır.

Varsayılan kar nasıl hesaplanır?

Varsayılan kar oranını hesaplamak için, daha önce şirketin brüt işletme gelirine (ROB) karşılık gelen değerler yasası ile önceden tanımlanmış standartlaştırılmış yüzdeler kullanılır. Brüt faaliyet geliri, şirketin hizmet veya ürünlerinin satışından elde edilen miktara karşılık gelir.

Ödenecek vergi miktarı, her bir şirketin faaliyet türüne göre hesaplanan değişkendir.

Bir şirket varsayılan karı nasıl seçebilir?

Bir şirketin bu vergilendirme kategorisine dahil edilip edilemeyeceğini tanımlayan temel gereklilik, yıllık fatura tutarıdır. Varsayılan kar durumunda, gelirler yıllık 78 milyon R $ 'ı aşamaz.

Bu kategorideki vergilendirme seçeneği, şirketin kurulduğu tarihte gerçekleşmelidir. Bir şirket varsayılan karı seçmediyse veya başka bir vergi rejimi ile değiş tokuş yapmak isterse, değişikliği mali yılın başında yapabilir.

Tahmin edilen kar üzerinden ödenen vergiler nedir?

Varsayılan karda dört vergi ödenir: Kurumsal Gelir Vergisi (IRPJ), Net Gelire Sosyal Katkı (CSLL), Sosyal Etkileşim Programı (PIS) ve Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı (COFINS).

Gelir Vergisi - Tüzel Kişi (IRPJ)

IRPJ üç ayda bir hesaplanır, yani her üç ayda bir. Kural olarak, belirlenen süreden sonraki ayın son iş gününe kadar tek bir taksitle ödenmesi gerekir. Hesaplama için önceden belirlenmiş tarihler: 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık.

IRPJ oranları, şirketin gelirinin üzerinde % 1.6 ile% 32 arasında değişmektedir. Hesaplamayı kolaylaştırmak için varsayılan kar için vergi tablosu kullanılmalıdır. IRPJ hesaplamak için aşağıdaki dizinler kullanılır:

IRPJ oranıŞirket faaliyet türü
% 1.6Yakıt ya da doğal gaz satan şirketler
% 8Diğer kategorilere girmeyen tüm şirketler
% 16Yıllık 120 bin R $ 'lık brüt gelire ulaşan taşımacılık hizmetleri (yük taşımacılığı hariç) veya genel hizmetler sunan şirketler
% 32İşletme veya hizmet sunan şirketler, gayrimenkul kiralama, mobilya, hakların devri ya da hizmet sunumunun yapılması

Net Gelire Sosyal Katkı (CSLL)

Net gelire yapılan Sosyal Katkı da her üç ayda bir, % 12 veya% 32 oranında hesaplanmaktadır . CSLL'yi hesaplamak için aşağıdaki endeksler kullanılır:

CSLL oranıŞirket faaliyet türü
% 12Aşağıdaki kategoriye girmeyen tüm şirketler
% 32İşletme veya hizmet sunan şirketler, gayrimenkul kiralama, mobilya, hakların devri ya da hizmet sunumunun yapılması

Sosyal Etkileşim Programı (PIS) ve Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı (COFINS)

PIS ve COFINS, IRPJ ve CSLL'den farklı olarak, her ay şirketin brüt gelirinin değeri üzerinden hesaplanmaktadır. PIS için aylık% 0, 65 oranı kullanılır ve COFINS için aylık% 3'tür.

Her ikisi de sosyal katkılardır. PIS, işsizlik sigortası ve maaş primi ödemelerinde kullanılır. COFINS, Halk Sağlığı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım içeren Sosyal Güvenlik faaliyetlerini finanse etmek için kullanılır.

Varsayılan kar ile gerçek kar arasındaki fark nedir?

Hem varsayılan kar hem de gerçek kar, tüzel kişilerin vergi ödemeleri için vergi formlarıdır. Fiili ve varsayılan karlar arasındaki fark , şirketin karına atfedilen değerin hesaplanması ile ilgilidir.

Varsayılan karda hesaplama, şirketin kazancının gerçek değerini göstermeyen önceden belirlenmiş bir değere göre yapılır.

Gerçek karda kullanılan değer, iki hesaplama yapıldıktan sonra belirlenen şirketin net karına karşılık gelir.

Gerçek Kar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birincisi, şirketin toplam geliri yıl boyunca hesaplanır, yani ürün satışından veya hizmet sunumundan elde edilen toplam tutar. Bu tutardan şirketin masrafları ve diğer masraflar düşülür. Bu hesaptan kaynaklanacak olan tutar, şirketin ödenmesi gereken vergileri hesaplamak için esas alınacak gerçek kardır.

PIS ve COFINS hakkında daha fazla bilgi edinin ve ayrıca Kar, Vergi ve Gelir Vergisi'nin anlamlarını görün.