destekleme

Ortak widget nedir:

Destekleyici bir oyuncu, rolünde belirli bir kişiye yardım etmeye katılandır. Ayrıca, doğrudan ya da dolaylı olarak kahramanlarla birlikte hareket eden ikincil bir rol üstlenen aktör ya da oyuncuya atıfta bulunur.

Bir kişinin destekleyici bir rol veya işlev oynadığı söylendiğinde, arka planda hareket ettiği, ancak öncü rolü olan ile aynı amaç için hareket ettiği anlamına gelir.

Söylediği gibi, sahne sanatlarında, oyuncu veya destekleyici oyuncu, örneğin bir oyunun veya filmin ana karakterini destekleyen kişidir. Başlıca işlevi, kahramanlar ve antagonistler tarihinin gelişimine odaklanan arsa tamamlamaktır.

Coadjuvant'ın ana eş anlamlılarından bazıları şunlardır: yardımcı, yardımcı, yardımcı, yardımcı ve yardımcı.

İngilizce'de, kelimenin tam anlamıyla çevirisini desteklemektedir .

Aktör ve Kahramanı Destekleme

Bir yardımcı olarak hareket eden, tamamlayıcı bir rol oynayan yardımcı yardımcıların aksine, kahraman, temel bir rol veya işlevi olandır.

Örneğin sahne sanatlarında kahramanı anlatının merkezi karakteridir . Destekleyici karakterler hikayenin bir parçası olan diğer tüm karakterlerdir, ancak bunlar arsanın merkezi odağının hedefi değildir.