Hukukun Anlamı ve Sipariş Garantisi (GLO)

Yasa ve Sipariş Garantisi (GLO) nedir:

Hukuk ve Düzen Garantisi (GLO), örneğin kriz durumlarında, özellikle kamu güvenliği güçlerinin tükenmesi durumunda ordu polisine güç veren geçici bir önlemdir .

Cumhuriyet Cumhurbaşkanı, Kanun ve Emri Garantisi işlemlerinin yürütülmesini yasalaştırabilir. Kural olarak, bu misyonlar yalnızca ülkedeki yasalara ve düzenin korunmasına ve saygı gösterilmesine karşı ciddi bir tehdit olduğunda çağrılır.

Kanun ve Düzenin Teminatları, Federal Anayasanın 142. Maddesi 97, 1999 ve 2001 tarihli ve 3.897 sayılı Kararnameden kaynaklanan Madde 142 ile ulusal mevzuata dayanmaktadır.

Silahlı Kuvvetlerin GLO operasyonları sırasındaki ana işlevi, sabit bir süre için, epizodik bir şekilde ve sınırlı bir alanda, nüfusun ve kurumların bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaktır.

Brezilya Savunma Bakanlığı, bu eylemler kapsamında silahlı kuvvetler tarafından yürütülen tüm operasyonları standartlaştırmaya yarayan bir GLO El Kitabı geliştirmiştir.

Ayrıca bkz. Tamamlayıcı Hukuk ve Hukukun anlamı.