s Sosyal haklar

Sosyal Haklar Nedir:

Sosyal haklar, cinsel yönelim, cinsiyet, etnik köken, din, ekonomik sınıf vb. Ne olursa olsun toplumdaki tüm insanlar tarafından paylaşılması gereken temel haklar ve temel güvencelerdir .

Sosyal hukuk, toplumsal sorunları, yani toplumun eşitsizliklerini temsil eden bütün durumları çözmeye çalışır. İnsanların en az yaşam kalitesi ve onuruna sahip olmaları da şarttır.

Sosyal hakların çoğu, tüm insanlar arasında eşitliği, özgürlüğü ve saygınlığı sağlamayı amaçlayan toplumsal hareketlerin talepleri ve mücadeleleri sayesinde zaman içinde kazanılmıştır. Toplumsal hakların temel kazanımları, Sanayi Devrimi'nin gelişmesini izleyen on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda gözlemlendi.

Sosyal haklar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulan ve ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde (1948) ve temelini oluşturan anlaşmalar olan Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (1966) tarafından belirtilmiştir. Brezilya Federal Anayasası ve diğer bazı ülkelerin formülasyonu.

Sosyal Konular ve İnsan Hakları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Brezilya'da sosyal haklar

Sosyal haklar 1988 yılında Federal Anayasa ile güvence altına alınmıştır, burada iki gruba ayrılırlar: garantiler ve temel haklar ve sosyal haklar.

Aynı zamanda, sosyal hakların bireylerin bireysel ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, işlevsel ve istikrarlı bir toplumun kurulmasında da bir rehberdir.

Bölüm II, Brezilya Federal Anayasası'nın 6. maddesi, soyut bir şekilde, ülkenin hangi sosyal hakları tanıdığını ve hangilerinin belirli yasalarla korunduğunu belirler.

Madde 6 Aşağıdakiler sosyal haklardır: eğitim, sağlık, gıda, iş, barınma, ulaşım, boş zaman, güvenlik, sosyal güvenlik, doğum ve çocuk koruma, evsizlere yardım, bu şekilde Anayasası.

Anayasa'da, özellikle işgücü alanında sosyal haklarla ilgilenen, örneğin işgücü piyasasında ayrımcılığın olmamasını sağlayan birkaç makale bulunmaktadır. Ek olarak, işçi hakları, işçilere mesleklerinde, ücretli izin, garanti fonu, işsizlik sigortası, asgari ücret, 13. maaş, sosyal güvenlik ve refah gibi mesleklerinde yaşam kalitesi ve saygınlık gibi temel becerileri kazandırır.

Diğer sosyal iş güvencesi, işçilerin sendikaları ve dernekleri örgütleme ve bunlara katılma haklarını sağlamanın yanı sıra, sınıf sorunlarını özgürce vurma ve tartışma hakkını da sağlar.

Ayrıca bkz. Medeni Hukuk ve insan saygınlığının anlamları.