tefecilik

Usura Nedir:

Usury, asıl anlamda, bir borçtan, belli bir miktar para ile tahsil edilen aşırı faizdir .

Orta Çağ'da, tefecilik, menfaat ile eşanlamlı olarak kullanılmış ve paranın para üretemediğine inanıldığı için yasaklanmış bir uygulama olmuştur. O zamanlar, faiz tahsilatı zor bir durumdan geçen bir kişiyi sömürmenin bir yolu olarak görüldü, bu nedenle tüm finansal krediler herhangi bir ücret talep etmeden yapılmalıdır.

Finansal sistemin evrimi ile, zamanın düşünürleri, alacaklının kredisinden kâr payını faiz şeklinde alması gerektiğini, ve onbeşinci yüzyılın sonlarında da ödenen tutarları sınırlayan ilk tabloları alması gerektiğini doğru bulmaya başladı. borç para.

Ardından faiz ve tefecilik arasındaki temel fark geldi. Faiz, yasanın öngördüğü tabloda belirtilen tutarlar arasında kesilen orandı ve tefecilik, izin verilen azami sınırın üstünde ücretlerin tahsil edilmesinde kullanılan terim haline geldi.

Usury'nin cimri bir bireye, ya da çocuk ve para ödünç verene atıfta bulunmak gibi başka anlamları vardır. Ayrıca hırs, açgözlülük ve açgözlülük veya çok fazla kar ile eşanlamlı olabilir.