Arap rakamları

Arap rakamları nelerdir:

Aynı zamanda Hint-Arap rakamları olarak da adlandırılan Arap rakamları, şu anda sayıları temsil etmek için kullanılan numaralandırma sisteminin bileşenleridir. Dolayısıyla, rakam sayısal bir gösterim yapmak için kullanılan bir semboldür .

Arap rakamları ondur ve diğer tüm sayıları oluşturmak için kullanılır.

0123456789

Örneğin: 1286 sayısı dört farklı sayıdan oluşur.

Arap rakamları nasıl ortaya çıktı?

Arap rakamlarının kesin kökeni belirsizdir. Ancak, bu sayıların ortaya çıkması için en önemli açıklama Hindistan tarihine bağlıdır.

Bu numaralandırma sistemi, Hindular tarafından geliştirildi, İslam dünyasına ve daha sonra da dünyanın geri kalanına yayıldı. Hindu halkı tarafından figürlerin yaratılması, tarihi kayıtlara göre, Mesih'ten yaklaşık 300 yıl önce gerçekleşti.

Bu süre zarfında 1'den 9'a kadar sayılar ortaya çıktı, 0 rakamının tanıtımı, sistem geliştikten sonra gerçekleşti. İlk sayıların ortaya çıkışından yaklaşık 1200 yıl sonra, Mesih'ten yaklaşık 870 yıl sonraki tarih.

Arap rakamlarının yayılması

İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci (1170 - 1250), Hint-Arap sisteminin Avrupa çapında yayılmasından sorumluydu. Arap rakamlarının ortaya çıkması , matematik tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olarak, dünyanın gelişiminde çok büyük önem taşıyor.

Fibonacci, Liber Abacci kitabını aritmetik olarak yazdığında, tüm Avrupa için Arapça numarayı sundu. Çalışma, dünya çapında bilinmeyen bu numaralandırma sisteminin işleyişini tanıtan ve açıklayan bir kitabın ilk kaydı olarak tanındı. O zaman matematikçi, kendisine bir Hindu metodu diyerek sistemi tanıttı.

Arap rakamlarının değiştirilmesi

Hint-Arap rakamları, bugün sahip oldukları formları alana kadar zamanla değişmiştir.

Arap rakam sembollerinin oluşturulduğunda nasıl çizildiğinin ve şu anda nasıl kullanıldığının bir karşılaştırması için aşağıdaki resme bakın. İzlerin ortaya çıkışından bu yana büyük ölçüde değiştiğine dikkat edin.

Zamanla sayısal sistem günümüzde kullanılan formata getirildi ve basitleştirildi.

Arapça sayıların çizilmesi için açıklama nedir?

Şekillerin ilk biçimlerini gözlemlerken, çizimlerinin, sembollerin her birinin sahip olduğu açı miktarına sadık bir şekilde karşılık geldiğini algılamak mümkündür.

Böylece, sembolün ilk görüntüsüne göre, her hane sahip olduğu açıların tam miktarı ile temsil edildi.

Resme bakınız:

Ayrıca Sayı'nın anlamını da okuyun.

Arapça ve romen rakamları arasındaki farklar

Romen rakamları, Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan, daha doğrusu Antik Roma'da ortaya çıkan bir başka sayısal temsil şeklidir.

Romen rakamlarının gösterimini yapmak için sistem, yapılan kombinasyona göre rakamları oluşturan yedi harf kullanır. Yedi harf aşağıdaki değerlere karşılık gelir:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Bu tabloda 1'den 100'e kadar olan Romen rakamlarının nasıl yazıldığını görün.

ben1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

Bu sistem hakkında daha fazla bilgi edinmek için Roma rakamları makalesine bakınız.