aksiyom

Aksiyom Nedir:

Aksiyomlar, evrensel olarak geçerli, tartışılmaz gerçeklerdir, genellikle bir teori inşa etmede prensipler olarak veya tartışmalara temel olarak kullanılırlar.

Aksiyom kelimesi, anlamı değerli ya da geçerli olan Yunan aksiyosundan türemiştir. Birçok bağlamda, aksiyom, varsayım, yasa ya da ilke ile eş anlamlıdır.

Postulate anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir aksiyomatik sistem, belirli bir teoriyi tanımlayan ve bu teorinin yeni sonuçlarının gösterildiği en basit gerçekleri oluşturan aksiyomlardır.

Aksiyomatik sistemler, tam bilimlerde, Matematik ve Fizikte önemli bir rol oynar ve sonuçlar, genellikle bu teorilerin ya da yasaların belirlediği bu bilimlerin çoklu teorilerinde gösterilir. Çeşitli Matematik ve Fizik aksiyomları, Euclid'in Klasik Geometride İlkeleri, Peano'nun Aritmetikte Aksiyomları, Newton'un Klasik Mekanikte Yasaları ve Einstein'ın Görelilik Teorisindeki Postülatörleri arasında ün kazandı.

Aksiyomatik sistemler başka birçok bilimlerde de mevcuttur. Örneğin, İletişim Kuramı'nda Paul Watzlawick ve meslektaşları, iletişimin aksiyomlarını sundu, burada insan iletişiminin davranışsal etkilerini tanımladılar.