Yehova

Yehova Nedir:

RAB olarak da adlandırılan Yehova, İbranice İncil'deki Tanrı'nın adı ve İbranice kökenli bir terimdir.

Yahudiler artık bu terimi tanımıyorlar ve hatta kullanmaktan kaçınıyorlar ve bugün Yehova Yehova'nın Şahitleri olarak bilinen başka bir dine bağlı.

Yehova aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin İncilinde de görülür, ancak sesli olmayan, YHWH ve Yehova'ya çevrilmiş bir kelime olan tetragrammaton biçiminde görünür.

Yehova şahitleri

Yehova'nın Şahitleri, inananların İsa'nın takipçisi olduğu bir Hıristiyan dinidir, ancak birinci yüzyılda uygulanmış olan Hristiyanlığın bir restorasyonu olduğuna inanır. Tüm öğretileri ve öğretileri İncil'e dayanmaktadır ve din dünya çapında 230'dan fazla ülkede mevcuttur.

Başlangıçta grup İncil Öğrencileri olarak biliniyordu, ancak 1931'de İşaya 43: 10-12'deki ayetler temelinde Yehova'nın Şahitleri adını aldı. Birçok insanın düşündüğünün aksine, Yehova'nın Şahitleri Protestan değil, ancak bu dini örgütün kurucusu sayılan İsa Mesih'in öğretilerine uymayı hedefliyorlar.