teknoloji

Teknoloji Nedir:

Teknoloji, problem çözme için bir dizi araç, yöntem ve teknik içeren bir bilim ve mühendislik ürünüdür. Bilimsel bilginin araştırmanın birçok alanında pratik bir uygulamasıdır.

Kelime teknolojisi "teknik, sanat, zanaat" anlamına gelen Yunanca " tekhne " kelimesinden gelir ve " çalışma " anlamına gelen " lodge" ekiyle birlikte gelir.

İlkel ya da klasik teknolojiler, ateşin keşfedilmesini, tekerleğin icat edilmesini, yazılmasını ve diğerlerini içerir. Ortaçağ teknolojileri, mobil basın, icatlar gibi silahların yaratıldığı askeri teknolojiler veya denizin genişlemesine izin veren büyük navigasyon teknolojileri gibi icatları içerir. Endüstri Devrimi'nin (18. yüzyıl) teknolojik icatları, üretken süreçte köklü dönüşümlere neden oldu.

Yirminci yüzyıldan itibaren, telekomünikasyonun evrimi, bilgisayar kullanımı, İnternetin gelişimi ve Nükleer Enerji, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji vb. Gibi ileri teknolojiler kullanılarak, bilgi ve iletişim teknolojileri geliştirilmiştir. Şu anda, yüksek teknoloji, yani, en gelişmiş teknoloji en son teknoloji olarak bilinir.

Yeni teknolojiler, insan tarafından elde edilen teknolojik gelişimin sonucudur ve inovasyon alanında temel bir rol oynar.

Teknolojideki gelişmeler toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Olumlu tarafı, teknoloji insan için daha iyi bir yaşam standardı sağlayan yeniliklerle sonuçlanır. Olumsuz faktörler olarak, endişe verici toplumsal meseleler, İnsanın makine tarafından değiştirilmesinden veya sürekli ve titiz bir kontrol gerektiren çevre kirliliğinden dolayı işsizlikle ortaya çıkar.