JavaScript

JavaScript nedir:

JavaScript, betiklere dayalı ve ECMA International (bilgi sistemlerinin standardizasyonu konusunda uzmanlaşmış bir dernek) tarafından standartlaştırılmış bir programlama dilidir.

Brendan Eich (Netscape) tarafından yaratılmış ve 1995 yılında web sayfaları için müşteri tarafında bir betik dili olarak ortaya çıkmıştır. C diline benzer bir sözdizimi ile yaratılmış dinamik, nesne yönelimli bir dildir.

Adında Java içermesine rağmen, JavaScript dili Java dilinden farklıdır ve Java veya C ++ dilinde bulunmayan özellikler.

JavaScript'te geliştirilen komut dosyaları, sayfanın Belge Nesne Modeli (DOM) ile etkileşim kolaylığı nedeniyle çok popülerdir ve web sayfalarına geniş ölçüde entegre edilmiştir.

Bir komut dosyası dili, programlar içinde veya başka bir programlama dilinde çalıştırma işlevine sahiptir. Betik olarak kullanılan diğer diller: ActionScript, PHC, Python, VBScript, diğerleri arasında.