İş Kanunu Konsolidasyonu Anlamı - CLT

İş Kanunlarının Konsolidasyonu Nedir - CLT:

İş Kanunları Konsolidasyonu (CLT) Brezilya iş kanunu. Bu, işveren ve çalışanlar arasındaki istihdam ilişkisini düzenleyen kuralları içerir.

CLT, hem işverenin hem de çalışanın haklarını ve görevlerini tanımlar. Normlar, iş ilişkilerine ve ayrıca iş davalarının kurallarına atıfta bulunur.

CLT kuralları, bireysel iş ilişkileri ve ortak ilişkiler için geçerlidir. Aynı şekilde, hem şehir hem de kırsal işçileri korurlar.

İş Kanunlarının Konsolidasyonu Nasıl Yapıldı?

CLT, 1943 yılından beri varlığını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Getúlio Vargas hükümeti sırasında 5, 452 / 43 sayılı Kararname ile onaylanmıştır.

CLT'nin ortaya çıkışı, ortak bir yasama sürecinden geçmediğinden diğer yasalardan biraz farklıdır. O zamanlar, iş hukukunda zaten var olan mevzuat bir araya getirildi. Bu nedenle yasaya Konsolidasyon denildi.

Zamanla ve iş ilişkilerinin ihtiyaç ve değişikliklerine göre, kurallar güncelleniyordu ve iş ilişkilerinin ve işçi haklarının korunmasını artırmak için diğerleri de dahil edildi.

İş Kanunlarının Konsolidasyonunda ele alınan ana konular

CLT’de düzenlenmiş kilit konulardan bazıları şunlardır:

 • kartvizitin imzası,
 • adil sebeplerden dolayı işten çıkarılma;
 • İş sözleşmelerinin imzalanması, teslim tarihleri, değiştirilmesi ve sona ermesi ile ilgili kurallar,
 • günde 8 saat maksimum çalışma günü,
 • günde 2 olabilecek fazla mesai,
 • gündüz ve gece çalışması kavramı,
 • bildirim,
 • grev hakkının garantisi,
 • işyerinde istikrar,
 • uygunsuzluk ve tehlike gibi ek masrafların ödenmesi,
 • tatil, haftalık dinlenme ve molaların garantisi,
 • Üçüncü tatil bedelinin, dönemin başlangıcından önce ödenmesi,
 • Kadınların iş ve doğum izninin korunması,
 • toplu iş sözleşmeleri,
 • ev işçilerinin hakları.

İşçi garantileri ile ilgili bu haklara ek olarak, CLT ayrıca aşağıdaki kuralları da tanımlar:

 • sendikaların örgütlenmesi,
 • Çalışma Mahkemesi ve Çalışma Bakanlığı'nın işleyişi.

İşçinin korunması

CLT'nin hedeflerinden biri, koruma prensibine dayanarak işçiyi korumaktır. Bu ilke, işçi ile işveren arasında var olan güç eşitsizliği ilişkisinin azaltılmasına hizmet eder.

Özellikle var olan subordinasyon ilişkisine ve emek tahvilinin ekonomik bağımlılığına atıfta bulunur.

İş Reformu

2017 tarihli İş Reformu, İş Kanunlarının Konsolidasyonunda bazı değişiklikler yaptı. İşte en önemlilerinden bazıları:

 • Başlıca farklılıklardan biri de “mevzuat üzerinde mutabık kalınmış” olarak bilinen bir kural olduğu. Bu, işveren ve çalışanın, örneğin iş günü, aralıklar ve ücretlerle ilgili olarak, ihtiyaçlarına göre anlaşmalar yapabileceği anlamına gelir. Yeni kural uyarınca, CLT'de neyin sağlandığına dair anlaşma yürürlüktedir.
 • İzin verilen çalışma günü, dinlenme saatinin 36 saat sonra verilmesi şartıyla günde 8 saatten 12 saate çıkarıldı. Öğle yemeği molası süreleri de azaltılabilir. Reformdan önce, program 1 ila 2 saat idi, şu anda 30 dakika olabilir.
 • Diğer bir değişiklik, işçinin eviyle işyeri arasında hareket ettiği zamanın bir iş günü olarak sayılmasıdır. Reformdan sonra bu kuralın varlığı sona erdi.
 • Artık tatiller, biri en az 14 gün, geri kalanlar ise her biri en az 5 gün olacak şekilde üç döneme kadar yapılabilir.

Ayrıca bkz. Çalışma Günleri, Ön Bildirim ve Ön Bildirim'nin anlamları.