aksiyolojik

Aksiyolojik Nedir:

Aksiyolojik, bir değer kavramına atıfta bulunan ya da belirli bir toplumda geçerli olan bir aksiyoloji oluşturan, yani bir değer kavramını ifade eden herhangi bir şeydir.

Aksiyolojik yönü veya belirli bir konunun aksiyolojik boyutu, ahlaki, etik, estetik ve manevi değerler için insanı seçme nosyonunu ifade eder.

Aksiyoloji, özellikle ahlaki değerlere odaklanan bu değerleri araştırmaktan sorumlu felsefi teoridir. Etimolojik olarak "aksiyoloji" kelimesi, Yunanca " aksiyos " (değer) + " logolar " (çalışma, teori) terimlerinden oluşan "değer teorisi" anlamına gelir.

Bu bağlamda, değer veya insanlar tarafından değer verilen şey, bireyin yerleştirildiği kültürün bireysel, öznel bir tercihi ve ürünüdür.

Alman filozof Max Scheler'e göre, ahlaki değerler, iyi olandan, sonra soylu olandan, sonra güzel olandan kaynaklanan pozitif değerlerle hiyerarşiye uyar.

Etik ve estetik insan tarafından geliştirilen değerlerle içsel olarak ilişkilidir. Etik, bireysel ve sosyal davranışta ahlaki ilkeleri (iyi / kötü, doğru / yanlış vb.) Araştıran bir felsefe dalıdır. Estetik, şeylerin güzelliği ve uyumu ile ilgili kavramları inceler.