Ondalık numaralandırma sistemi

Ondalık Numaralandırma Sistemi Nedir:

Ondalık numaralandırma sistemi, on birim halinde gruplandırılmış sayısal değerleri temsil eden bir matematiksel simge setidir.

Bu normalde sayısal sayıları ve matematiksel işlemleri yapmak için kullandığımız sistemdir, çünkü bu sistemi oluşturan semboller on birimden on taneden oluşan kümelere sahiptir.

Bu sembollere, sayıları oluşturmak için kullanılan sayılar denir. Kullanılan rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur.

Rakamlar farklı şekillerde sıralanır, herhangi bir sınıf ve sıranın numaralarını oluştururlar ve işgal ettikleri konuma bağlı olarak farklı değerleri temsil edebilirler.

Bu anlamda, ondalık sayı sisteminin konumsal olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin, 24 ve 42 numaralarındaki şekil 2 farklı değerlere sahiptir, çünkü 24 numara iki tene karşılık gelen değeri temsil eder ve 42 numarada iki birimin değerine karşılık gelir.

Ondalık sistemin temel prensibi, herhangi bir siparişin on biriminin otomatik olarak daha yüksek bir sipariş numarası oluşturmasıdır. Emirlerden sonra, sayıların oluşturucu birimleri her bir sınıfın üç özel sıralama emrinin olduğu sınıflara ayrılır.

Ondalık sayı sisteminin sınıfları ve emirleri

Birinci sınıf, yüzlerce sıranın oluşturduğu birimler, onlarca ve birimlerin kendileridir. Bu sınıftaki birimlerin sırası, 1 ile 9 arasındaki sayılarla temsil edilir. Onlarca sıra, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90 sayılarına karşılık gelir, bu sayıların her biri on kezdir önceki siparişte ilgili sayı. Yüzlerin sırası, her birinin bir önceki siparişte karşılık gelen yüzlerce katı olduğu, 1-900 arasındaki sayılara karşılık gelir.

İkinci sınıf, sırasıyla binlerce, on binlerce ve yüzbinlerce birimin dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alan ve adlarını aynı birinci sınıfa karşılık gelen binler, ardından binler. Örn: 2000 (iki bin), 150.000 (yüz elli bin), vb.

Üçüncü sınıf, siparişler için binlerce sınıfla aynı standartları izleyen milyonlardır . Ve bundan, sınıflar sırayla takip eder: dördüncü sınıf (milyarlarca), beşinci sınıf (trilyon), altıncı sınıf (katrilyon), vb.

Aynı zamanda sayı ve sayı anlamlarına bakınız.