MP

MP nedir:

MP kısaltması, yetkinlik nedenleriyle partizan olmayan, özgür ve profesyonel olma yükümlülüğü taşıyan Brezilya toplumunun çıkarlarını bir bütün olarak savunmakla görevli bir kurum olan Savcılık anlamına gelir.

Federal Anayasa, 127. maddesinde Kamu Bakanlığı'na “hukuk düzeninin, demokratik rejimin ve kullanılamayan sosyal ve bireysel çıkarların” savunmasını devretti. Devletin yargı fonksiyonlarında temel öneme sahip bir kurumdur.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yalnızca Anayasa ve mevcut mevzuata tabi olmak üzere, idari işlevlerini ve bütçesini yönetmek ve yürütmek için bağımsızlığını düzenleme özerkliğine sahiptir.

Cumhuriyet Savcılığını oluşturan organlar şunlardır:

  • Federal Devlet Bakanlığını içeren Federal Cumhuriyet Başsavcılığı (MPU);
  • Çalışma Bakanlığı (MPT);
  • Askeri Savcılık Ofisi (MPM);
  • Federal Bölge ve Bölgeler Kamu Bakanlığı (MPDTF);
  • Devlet Savcılığı (MPE).

Federal Devlet Bakanlığı ve Federal Kamu Bakanlığı'ndan sorumlu kişi, Federal Senato tarafından onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhuriyet Başsavcısıdır.