miyopi

Miyopi Nedir:

Miyopi, uzaktaki nesneleri görmeyi zorlaştıran görsel bir bozulmadır . Miyopi kelimesi , "kapalı göz" anlamına gelen Yunanca " miyopi " kelimesinden gelir, çünkü bu durumu olan insanlar, başkalarını görmek için gözlerini hafifçe kapatırlar.

Miyopiye, oküler eksendeki (aksiyal miyopi) anormal bir artış veya çok yoğun bir şekilde lensin kırılma etkisi (kırılma miyopisi) neden olur ve görüntünün retinadan önce oluşmasına neden olur .

Bu, görüşün kısa bir mesafede hala mümkün olduğu anlamına gelir, ancak bunun ötesinde, lens veya gözlük kullanılmasını gerektiren görüntü net değildir.

Miyopi genellikle doğuştandır, ancak büyüme süreci boyunca artış eğilimi gösteren ancak ilerleyen yıllarda da gelişir.

Miyopi Cerrahisi

Refraktif cerrahi ile miyopi düzeltmek için kullanılan birkaç teknik vardır. En yaygın olanı, korneanın eğriliğini modelleyen ve değiştiren ve odağı değiştiren bir lazerden oluşan LASIK'tir.