saygı

Saygı Nedir:

Saygı, olumlu bir duygu olan ve saygının, takdirin, değerlendirmenin, saygının eylemi veya etkisi anlamına gelen Latinceye özgü bir erkektir .

Latince kökenli, saygı kelimesi "tekrar bakmak" anlamına geliyordu. İkinci bir bakışı hak eden bir şey, saygı duymaya değer bir şeydir. Bu nedenle, saygı, "saygı göstermeyi" ifadesinin işaret ettiği gibi, birine saygı gösterme, ibadet etme veya onlara saygı verme yolu da olabilir. Başkasına saygı duymak aynı zamanda teslim olma ve korku davranışı anlamına da gelebilir.

Saygı, insanın en önemli değerlerinden biridir ve sosyal etkileşimde büyük öneme sahiptir. Saygı, bir kişinin diğerine karşı taklit edilebilir tutumları olmasını önler. Pek çok din, başkalarına saygı konusunu ele almaktadır, çünkü karşılıklı saygı, sağlıklı yaşamın en temel ve temel biçimlerinden biridir.

Saygı ile ilgili önemli sorulardan biri, saygı duyulmasının, pek çok durumda olmayan, nasıl saygı duyulacağını bilmek gerektiğidir. Saygı duymak, başka herhangi bir kişiyle tüm alanlarda aynı fikirde olmak anlamına gelmez, ancak bu kişiyi yaşam tarzları veya seçimleri nedeniyle (bu seçimler başkalarına zarar vermediği ve saygısızlık etmediği sürece) ayırımcılık yapmak veya suçlamak anlamına gelmez.

Saygı ayrıca itaat ve bazı normlara uyuma yol açan bir duygu olabilir (örneğin, yasaya saygı). Saygılı bir konu hakkında konuşmak (farklı dinler, inançlar ve davranışlar gibi) düşünceli ve düşünceli bir şekilde konuşmaktır.

Saygı kelimesi aynı zamanda “ ile ilgiliile değiştirilebilecek olan “ ile ilgili ” gibi ifadeler yoluyla bir şeylere gönderme yapmanın bir yoludur. Ör: Politikacı birçok protestocu tarafından sorgulandı, ancak söylediği tek şey onun hakkında konuşmayacağıydı .

" Saygı " terimi, birisinin kendisine ait olduğunu veya birinin sorumluluğunu taşıdığını gösterir. Ör: Bir daha sorma çünkü bu konu seni ilgilendirmiyor.