taslak

Minuta Nedir:

Minuta, bir belgenin ilk yazımı veya herhangi bir yazıdır. Bu bir taslak, bir metnin taslak . (Latince minutu'dan).

Minuta ayrıca, bitkilerin yetiştirilmesinde arazi açısından izlenen bir çizimdir.

İçtihatta taslak

Kanun taslağında taslak, ağırlaştırılmış kararın yeniden düzenlenmesi gerekçelerinin gerekçeli bir hükmü (gerçek veya varsayılan bir adaletsizliğe karşı temyize) eşlik ettiği bir dilekçedir ve kaynak aracı oluşturmak için parçaların belirtilmesi.

Sözleşme taslağı

Taslak anlaşma, sözleşmeyi imzalayan tarafların tüm görüşmelerini belirten sözleşmenin ilk ve geçici ifadesidir.

Müzakerelerin onaylanmasından veya bazı paragraflarda değişiklik yapılmasından sonra, tarafların anlaşması ile resmi bir sözleşme düzenlenir.

Restoranda Minuta

"À minuta" - restoranlarda, Brezilya'da, şu anda, dakikada hazırlanan bir yemek. Kadınsı form Fransızlardan geldi - "a la la".