ebedi

Zamansız Nedir:

Zamansız, zamanın geçişinden etkilenmeyen, yani herhangi bir zamanın veya zamanın bir parçası olan bir şeyi nitelemek için kullanılan bir sıfattır. Zamansız eş anlamlı biri zamansız .

Etimoloji ile ilgili olarak, zamansız kelime "ön" anlamına gelen " a " ön ekinden oluşur ve Latince temporalis "zamana atıfta bulunan bir şey" anlamına gelir.

Çoğu zaman, bu sıfat giyim ya da dekorasyonu nitelemek için kullanılır, yani asla modası geçmeyen bir şeydir. Zamansız zenginlik geçicidir, zamansal .

Zamansız sevgi terimi, zaman kavramı içinde çerçevelendirilemeyen, yani günümüze, geçmişe veya geleceğe ait olmayan benzersiz bir sevgiyi (bazen sonsuz olarak tanımlanır) gösterir.

Dilbilim ve dilbilgisi ile ilgili olarak, sıfat zaman belirtmeyen zamansız bir fiildir. Zamansız kabul edilen sözlü formlar mevcut gösterge, mastar ve zorunludur. Ör: Ay dünyanın etrafında döner.

Ayrıca bkz. Zamansal anlamını da.