İnsani değerler

İnsani Değerler Nelerdir:

İnsani değerler, bir insanın hayatını yönlendiren ahlaki ve etik ilkeler olarak tanımlanabilir. Onlar, bilincinizin oluşumunun ve bir toplumda yaşama ve ilişki kurma biçiminizin bir parçasıdır.

İnsani değerler, önemli kararları belirleyebilen ve insanlar arasında bir arada bulunmanın barışçıl, dürüst ve adil olmasını sağlayan davranış kuralları olarak işlev görür. Kararlarını temel alacak ve dünyaya hayatlarını yöneten ilkeleri gösterecek bir kişi tarafından yetiştirilen değerlerdir.

İnsani değer örnekleri

Herhangi bir bağlamda veya yerde önemli olan ve evrensel değerler olarak kabul edilebilecek birçok değer vardır. Bir toplumun parçası olan insanlar arasında etik ve sağlıklı bir birliktelik sağlamak için yetiştirilmeleri gerekir.

Şimdi bu değerlerin bazılarını bilin.

1. Saygı

Saygı, diğer insanların duygularını dikkate alma yeteneğidir. Bir insanın hayatını yönetirken en önemli olabilecek değerlerden biridir çünkü kararlarını, ilişkilerini ve yaşam tarzlarını etkileyebilir.

Bu değer farklı şekillerde gösterilebilir. Bir örnek farklılıklara saygıdır. Bir toplumda, yaşamla ilgili çeşitli algıların olduğu gibi, çeşitli yaşam ve düşünme biçimleri vardır. İyi bir kolektif birlikteliğin pozitif olması için, farklı insanlara ve kararlara saygı göstermek ve onu geliştirmek temeldir.

Saygı da başka bir anlama sahiptir. Bu kavram aynı zamanda bir toplumda belirlenen ve takip edilmesi gereken kurallara itaat etmeyi de ifade etmekte olup, bu şartlar onlara uymasa bile güvence altına alınmaktadır. Buna bir örnek, bir ülkenin yasalarına saygı gösterme ve bunlara uyma yükümlülüğüdür.

Eşitlik hayali yalnızca farklılıklara saygı duyulan arazide büyür. (Augusto Cury)

Saygı anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

2. Dürüstlük

Dürüstlük insan için temel bir değerdir ve bir insanın hayatının her yönünü etkileyebilir. Dürüstlüğe sahip olmak, insan ilişkilerinde ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, etik ilkelere uygun davranmada etik ve doğru davranmak anlamına gelir.

Ancak dürüstlük duygusu, insanlar arasındaki ilişkilerde sadece dış ilişkilerle ilişkili değildir. Dürüstlük ayrıca bireyin kendi duygu ve prensipleriyle ilişkili olarak dürüstlükle hareket eden kendi bilinci ile de bağlantılıdır.

Dürüstlük, insanlar arasındaki ilişkilerde, iş ilişkilerinde, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, düşünce ve yargıların ifadesinde, diğer tezahür biçimlerinin yanı sıra var olan duygularla ilgili olabilir.

Hiçbir miras, dürüstlük kadar zengin değildir. (William Shakespeare)

3. Alçakgönüllülük

Alçakgönüllülük, bir bireyin yaşamında çok değerli bir erdemdir, çünkü onların hatalarını veya güçlüklerini tanıma yetenekleri anlamına gelir. Alçakgönüllülük kavramı, mütevazi hareket etme, tutumlarında basitlik sahibi olma ve kendi sınırlamalarını nasıl tanıyacağını bilme ile ilgilidir.

Bu özellik aynı zamanda çok önemlidir, çünkü insanlar birey olarak gelişebilir, çünkü bir kişinin davranışlarını gözden geçirmesi ya da yeni deneyimler ve öğrenmeleri olması güçlüklerini kabul eder.

Alçakgönüllülüğün, insanlar arasındaki ilişkiye bağlı başka bir anlamı da vardır. Bazı durumlarda, konsept bir saygı göstergesi olarak başkalarına karşı eşit davranma şeklinizi belirtebilir.

Alçakgönüllülük, tüm erdemlerin temeli ve temelidir ve onsuz olan yoktur. (Miguel de Cervantes)

4. Empati

Empati, bir insanın, başkalarının duygularını "kendi yerlerine" koyarak algılayabilme kabiliyetidir. İyi insan ilişkilerini sürdürmek için önemli bir değerdir, çünkü ondan başkalarının düşüncelerini ve tutumlarını anlamak mümkündür.

Empati geliştirmek, kendi düşüncelerinizden ve inançlarınızdan uzaklaşmayı ve bir başkasının algısı ile bir konuya bakmayı içerir. Başkalarına karşı cömertlik tutumu olmak, başkalarının duygularına verilen önemi göstermekle karakterizedir.

Aynı zamanda şefkat duygusuyla da ilgili olan bu değer, birinin yaşamış olduğu diğerlerini daha iyi anlamasına yardımcı olur; çünkü birinin görüşlerini ve bakış açılarını diğerini anlamaya çalışmayı bir kenara çekerek, bir durumu görüşerek Onun

Empatik olmak, dünyayı diğerlerinin gözleriyle görmek ve dünyamızın gözlerine yansıdığını görmemek. (Carl Rogers)

Empati hakkında daha fazla bilgi edinin ve empatinin nasıl hissettiğini gösteren bazı işaretler görün.

5. Adalet duygusu

Adalet duygusuna sahip olmak, durumlarda adalet veya adaletsizliğin varlığını değerlendirme yeteneğine sahip olmak anlamına gelir. Adil olmak, dürüstlük ve eşitlikle hareket eden, hem kendisi hem de başkaları için doğru kararlar veren bir yaşam ilkesine sahip olmaktır.

Adalet duygusu, ayrıca öfke kapasitesiyle de ortaya çıkabilir. Örneğin, bir adaletsizlik durumu ile karşı karşıya kaldığında, kişi kendisiyle ilgili bir olay olmamasına rağmen, bu duruma tepki vermek için bir duruş benimsemiştir. Adalet duygusuna sahip olmak, bir insanın haksız bir durumla karşılaştığında tezahür etmemesine neden olur.

Adalet duygusu olan bir kişi haksız davranış gösteren bir durumu algıladığında, sorunu çözmek için hareket etme eğilimindedir.

Adaletsizlik durumlarında tarafsız olursanız, baskıcı tarafını seçersiniz. (Desmond Tutu)

Adalet hakkındaki makalede bu insani değer hakkında daha fazla bilgi edinin.

6. Eğitim

Eğitim, insani bir değer olarak, samimi, kibar ve sevgi dolu bir şekilde hareket etmek anlamına gelir . Karşılıklı saygıya dayanması gereken iyi ilişki ilkelerini izleyerek başkalarıyla nasıl ilişki kurulacağını bilmek.

İnsan ilişkilerinde eğitimle birlikte hareket etmek, farklı ortamlarda, farklı ortamlarda, her durumda, her durumda, her zaman tüm insanlara saygılı davranmayı bilmektir. Eğitim ayrıca, başkalarına saygısızlık etmemek gibi belirli tutumlara sahip olmadığının da kendisini gösterir.

Eğitim ayrıca, resmi veya gayrı resmi bir şekilde gerçekleşebilecek öğrenme ve insani gelişme süreçlerini de ifade eder. Örgün eğitim, bir kişinin okul hayatı boyunca okulda ve kolejlerde alınan eğitimdir. Öte yandan, enformel (ya da yaygın) eğitim, etik ve ahlaki ilkelere dayanarak aileden alınan eğitimdir.

Çocukları eğitin ve erkekleri cezalandırmanız gerekmez. (Pisagor)

7. Dayanışma

Dayanışma, başkalarına verdiği takdir ve önemi gösteren başka bir kişiye sempati ve ilgi gösterme yeteneğidir. Bu duygu, mümkün olan her şekilde yardım etmek için birinin acı çekmesine veya ihtiyacına katılmaya olan ilgiyle karakterizedir.

Dayanışmanın uygulamaya konması için, yargılamadan başka bir kişinin durumuna bakmak için yalnızca destek ve endişe göstermek amacıyla ayrılma ve empati duygularına ihtiyaç vardır.

Dayanışma egzersizinin en yaygın yollarından biri, bir kişinin kendi eylemi için herhangi bir intikam beklemeden diğerine yardım etmesidir. Bir kişiye ahlaki dikkat ve destek vererek ya da maddi yardım yoluyla birçok yönden destekleyici olmak mümkündür.

Dayanışma, insanlık onuruna saygı duyduğunu en iyi ifade eden duygudur. (Franz Kafka)

Ayrıca Dayanışma'nın anlamını da okuyun.

8. Etik

Etik, bir kişinin tutumunu belirleyen ilkelerin toplanması olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla ahlakla hareket etmek, temel ahlaki değerlere göre yaşamak demektir.

Felsefeye göre, etik bir insanın yaşamında ve sosyal yaşamında benimsemiş olduğu davranış için belirleyici olan bir değerler kümesidir. Aristoteles ahlakın üç temel temeli olduğunu söyledi: aklın kullanımı, iyi davranış kararı ve mutluluk hissi. Ona göre, etik ile yaşamış bir yaşam, ancak bireyin kendi isteği ile aklın kullanımı arasında bir denge bulabilmesi mümkün olabilirdi.

Etik bir insan olmak, görevleri yerine getirmenin öneminin farkında olmak ve bu prensipleri hem kişisel hem de aile ilişkilerinde olduğu kadar profesyonel ilişkilerde de yaşamın tüm alanlarında uygulamaktır.

Eğer etik nedenleri yönetmiyorsa, neden etiği küçümseyecektir. (José Saramago)

Ayrıca Etik'in anlamını inceleyin ve Etik ve Ahlak hakkında daha fazla bilgi edinin.

Değerlerin krizi

Günümüzde, tüm insanlar tarafından yetiştirilmesi gereken etik ve ahlaki prensiplerin dışına çıkan bir insani değer krizinin varlığı tartışılmaktadır. Bu krizin, değerlerin değişmesine veya esnekliğine izin veren sosyal değişimlerden kaynaklandığı söylenir.

Bu nedenle herkes düşüncelerine ve eylemlerine özen göstermelidir. Bu kendi kendini gözlemleme esastır, bu nedenle değerler göreceli değildir, yani, sosyal durumlardan ve bağlamlardan bağımsız olarak etik ve ahlakın temel ilkelerinin unutulmaması.

Değerlerin ve Ahlaki Değerlerin anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.