abartılı

Abartılı Olanlar:

Abartılı, abartılı olarak yapılan bir şeyi sınıflandıran bir sıfattır. Ayrıca aşırı, mantıksız davranışı veya gerekli olanın ötesinde olduğunu gösterebilir.

Etimolojik olarak, bu kelime, büyütme, büyütme veya büyütme eylemini ifade eden Latince abartıdan kaynaklanır. Abartılı bazı eş anlamlılar olabilir: alçalma, hiperbolik, immoderate, vb.

Abartılı kelimesi, normalin üstünde bir boyuta sahip olan bir şeyi de niteleyebilir. Ör: Karaciğerinin aşırı büyüklüğüne sebep olduğu hastalık.

Abartılı bir insan, doğallık eksikliği gösteren veya aslında sahip olduklarından daha büyük boyutlarda şeyler veya olaylara tahsis eden kişidir. Ör: Annem bana günde 1 milyon kez abartıldığımı söylüyor.

Bununla birlikte, bu kelime aynı zamanda genellikle abartılı bir kişiyi belirtmek için kullanılan bir isim olabilir. Ör: Dürüst olmak gerekirse, söylediklerine inanamazsınız, çünkü herkes onun abartılı olduğunu bilir.

Ayrıca bkz. Too Much'ın anlamı.