optimizasyon

Optimizasyon Nedir:

Optimizasyon, optimizasyon, optimal hale getirme işlemidir. Mükemmellik arayışıdır . Belirlenen hedeflere ulaşmak için en iyi alternatifleri seçmek için tekniklerin kullanılmasıdır.

Optimizasyon, mükemmellik standartlarında bir geri dönüş elde etmeyi amaçlayan, stratejik bir planlama ve verimli bir yönetim için uygun bir şekilde hazırlanmasından ibarettir. Optimizasyon işlemi, çok çeşitli faaliyet alanlarında optimum getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Bir şirketin idari alanında optimizasyon, stratejilerin değerlendirilmesine ve gözden geçirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine, verimliliğin arttırılmasına, satışların arttırılmasına, profesyoneller için zamanın verimli kullanılmasına vb. Yönelik veri toplama ile başlar. mükemmellik peşinde.

İstatistiklerde, optimizasyon, bir miktarın optimal değerinin belirlendiği süreçtir.

SEO ve SEM

Bilgisayar alanında, web sitelerini optimize etmeyi amaçlayan yöntem ve tekniklerden yararlanmak mümkündür. Bunlar arasında, sitenin yapısını geliştirmek için bir dizi eylem sağlayan SEO ( Arama Motoru Optimizasyonu ), dilden, düzenden, görüntülerden, metinlerden vb

Ayrıca, site optimizasyonu ve temel amacı, sitenin çeşitli arama motorlarında konumlandırılmasını geliştirmek olan SEM ( Arama Motoru Pazarlaması ) için de kullanılan bir başka özellik.

Optimizasyon ve ergonomi

Ergonomi, insan ile çalışma ortamı arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Ergonominin amacı işçi refahını sağlamak ve çevrenin genel koşullarını optimize etmektir.

Ergonomi, çeşitli ortamlardan kaynaklanan patolojilerin ortaya çıkmasını önlemek için yeterli aydınlatma, gürültü kontrolü, ideal sıcaklık, kaza önleme ve gereken bakımdan çalışma ortamını her bir profesyonelin ihtiyaçlarına göre uyarlamayı amaçlamaktadır. zayıf duruş ve tekrarlayan gerilme.