kulaç

Atinar Nedir:

Uyum sağlamak, doğrulamak, fark etmek, algılamak, anlamak, düzeltmek, keşfetmek, varsayalım . Bellekten kaçan bir şeyi hatırlama yeteneğidir. Ör.: Geçmişini öğrenmesi için yönlendirildi .

Atinar, aşka fiil olarak konjuge bir geçişli fiildir. Tino kelimesiyle köken, yargılama, takdir etme, dokunma, dikkat, bilgi, anlam anlamına gelen erkeksi bir isim.

Elde etmek, "tino" ile, yani sezgiyle, ayırt ederek, belirsiz, şüpheli bir fikirle, doğrulamak veya anlamak demektir. Ör.: Bunun en iyi hareket yolu olduğunu anladı.

Atinar aynı zamanda aranan bir şeyi bulmak, vurmak veya keşfetmek anlamına gelir; yani, aradığı şeyi, bir his, bir işaret, bir uyarı ile bulmak. Ör .: Kaybedildi, ancak labirentin çıkışına ulaştı.