sahiplik

Mülkiyet Nedir:

Mülkiyet, İngilizce olan bir şeydir, yani devlet veya bir şeye sahip olma eylemi . Mülkiyet, mülkiyet veya tahakküm ile eş anlamlıdır.

Mülkiyet kelimesi, sahibi (anlamı sahibi veya bir şey sahibi olan biri) artı gemi (bir koşulu, karakteri, işi veya kabiliyeti gösteren bir sonek) tarafından oluşturulmuştur.

Genellikle, mülkiyet, tapu olarak gösterilen bir şey üzerinde yasal bir haktan oluşur. Ancak, sahiplik, sahiplerden oluşan bir grup veya kuruluş da olabilir.

Mülkiyet faizi terimi, bir bireyin edindiği mal veya mülkiyette bulunan hak ve sorumlulukları belirtir.

Tüm şirket, İngilizce'de tescilli bir yapıya veya mülkiyet yapısına sahiptir . Şirketler farklı şekillerde yapılandırılabilir, örneğin: bireysel girişimci, limited şirket, anonim şirket, konsorsiyumlar, kooperatif vb.

Mülkiyet maddesi

Bir mülk maddesi veya Portekizce mülk maddesi, belirli bir malın mülkiyet şartlarının tanımlandığı bir sözleşmenin bir parçasıdır.

Bir mülk şartının bir örneği: tüm varlıklar tam olarak ödenene kadar satıcının mülkü olarak kalır.