Tertúlia

Tertulia Nedir:

Tertulia dişil bir isimdir ve ailenin veya arkadaşların bir araya gelmesi anlamına gelir. Aynı amaç için toplanan samimi insan topluluğu olarak da sınıflandırılabilir.

Normalde, tertúlias, yaratma ve felsefi tartışma için bir alan olarak, sanatsal ve didaktik bir çağrışıma sahiptir.

Brezilya'nın güney bölgesinde, tertúlias, güney bölgeciliğinin kutlama ve güçlenme anlarıyla tanınır.

Müzik ve şarkı söyleme festivalleri ayrıca okullarda, toplum merkezlerinde veya izole edilmiş bir aile grubu içinde düzenlenebilen ve düzenlenebilen tertulyalar oluşturur.

Dahası, okullarda, tertúlias, bireyin sanatsal ve eleştirel anlayışının oyun etkinlikleriyle gelişmesinde büyük öneme sahiptir.

Şiirsel veya kurgusal olmayan şiirsel kitaplarla ilgili tartışmalar için edebi dernekler veya mekanlar da tertulia olarak kabul edilebilir. Bu durumda, tartışma edebi bir akademi veya edebiyat arcadia'sından daha küçük bir edebi gruplandırma (daha az katılımcı ile) olacaktır.

En yaygın üçüncül eş anlamlılar : toplantı, toplantı ve genel toplantı.