doğruluk

Doğruluk Nedir:

Doğruluk, herhangi bir hata veya yanlış anlama olmadığında veri ve bilgilerin doğruluğu ve doğruluğudur .

Kesinlik kelimesi, deneysel bir sonucun yaklaşımını gerçek değeriyle tanımlamak için fizik ve matematikte yaygın olarak kullanılan bir terim olan doğruluk ile ilgilidir. Doğruluk ne kadar yüksek olursa, deneyim o kadar gerçekçi olur.

Doğruluk, aynı zamanda doğruluk için etimolojik bir temel olarak kullanılan İngilizce sözcük doğruluğundan doğmuştur.

İngilizce'de doğruluk kelimesi “doğruluk”, “doğruluk” ve “titizlik” anlamına gelen doğruluk biçiminde çevrilebilir.

Stok doğruluk

Ülkenin bazı bölgelerinde adı geçen envanter doğruluğu veya “envanter denetimi”, “gerçek envanter” (örneğin mağazada fiziksel olarak bulunanlar) ve “mantıksal envanter” den oluşur mal kontrol sistemine kayıtlı numaralar).

Bir mağaza envanterinde doğru olmak için, örneğin, fiziksel envanterde temizlenen bilgilerin, mağazanın mal kontrol sisteminde kayıtlı olanlarla tam olarak uyumlu olması gerekir.