Ahşap Düğünler

Ahşap Düğün Nedir:

Ahşap düğünler, beşinci yıl evliliğinin kutlanmasına verilen addır.

Ahşap düğünler, çift beş yıllık evlilik birliğini tamamladığında geleneksel olarak kutlanır. Bazı kültürlerde, evliliğin beşinci yılı demir (Iron Weddings) ile sembolize edilir, ancak ahşabı sembol olarak kullanmak daha yaygındır.

Geleneğe göre, evlilik yıl dönümü her yıl dernek olarak çiftin ilişkisini temsil eden bir malzemeye sahip olarak kutlanır.

Ahşap düğünler, tıpkı ağaçlar gibi "dallar" (çocuklar) üretmeye başlayan ilişkinin güçlenmesi ve "kökleşmesini" sembolize eder.

"Boda" kelimesi, " söz " veya " voto " anlamına gelen Latince " voto " kelimesinden gelir. Evlilik evlilik geleneği, Almanya'da çiftlerin bir arada kaldığı yılların bir karşılığı olarak ortaya çıkmıştır.

Ayrıca bkz. Kâğıt Düğünleri, Düğün Düğünleri ve Düğünlerin anlamları.