vurgu

Vurgu Nedir:

Vurgu, dişil bir isim anlamını geliştirme, öne çıkma, yüceltme veya önemdir. Vurguyu ifade etmek, konuşma veya işaret etme anında abartılı bir coşku ve kibir gösteriyor. Örn: Konuşması "vurgulanarak" yapıldı.

"Vurgu", belirli kelimeleri, cümleleri veya fikirleri odaklama, vurgulama, vurgulama, onlara özel önem vermek olarak tanımlanır. Örneğin: Sosyal hizmetini "vurgulamak" istedi.

Vurgu, abartılı veya tekrarlayan bir şekilde, bir söylem, bir anlatı veya bir metin aracılığıyla söylenen bir kelimenin veya cümlenin tonunda olabilir.

Empatik, açıklamasının bir yönünü vurgulayan bireyi niteleyen bir sıfattır. Örneğin: Erken çocukluk eğitiminin önemi hakkında konuşmakta "empatik" idi.

Dilbilimde, bazı kaynaklar kelimeleri, metafor ve metonyimi vurgulamak için kullanılır.

Vurgunun eş anlamlılarıdır: öne çıkma, rahatlama, coşku, coşku, gösterişlenme, yaklaşım, odaklanma, yüceltme, övgü, efervesans, sergi vb.

Ayrıca bakınız

  • vurgulamak
  • kinaye