parodi

Parodi Nedir:

Parodi, ağırlıklı olarak komik bir bakış açısıyla, mevcut bir eserin yeniden yaratılmasından ibarettir.

Komediye ek olarak, parodi ayrıca, örneğin orijinal ürünün metni veya görüntüsündeki değişiklikler yoluyla, parodi çalışması hakkında kritik, ironik veya hiciv bir içerik taşıyabilir.

Kural olarak, parodiler tartışmalı konuları tartışmak için araçlar olarak kullanılır, ancak rahat ve daha az gergin bir şekilde kullanılır.

Bir şiir, bir şarkı, bir film, bir oyun ve benzeri bir parodi yapılabilir.

Metinlerarasılık (varolan bir metinden metin oluşturma) ve metin içi olma (yeni bir çalışma için başka bir metnin referansları) parodilerin temel özellikleridir.

Başlangıçta parodi, İspanyol İspanyol Tomás Luis'in yanı sıra Palestrina ve Orlando di Lasso'nun İtalyan bestecileri Giovanni Pierluigi ve XVI. Yüzyılda bir edebi kompozisyon türü olarak ortaya çıktı.

Brezilya'da, telif hakkını düzenleyen mevzuata göre (19 Şubat 1998 tarih ve 9.610 sayılı kanun ), orijinal eserin özdeş çoğaltmaları olmamalıdır.

"Mad. 47. Orijinal eserin gerçek reprodüksiyonu olmayan parolalar ve parodiler ücretsiz değildir ve itibarsızlık anlamına gelmez .

Ayrıca bakınız: benzetmenin anlamı.