Boşaltmak

Esvair Nedir:

Esvair, kaybolan, buharlaşan veya bayılan bir şey fikrine bağlı bir fiildir.

Aslında, "esvair" fiili, genellikle her zaman dağılma ve bayılma fikri ile bağlantılı birkaç farklı bağlamda kullanılabilir.

Bir şeyin ya da birinin "boşalmış" olduğunu söylediğinizde, yorgun ya da aşırı yıpranmış olduğunuz anlamına gelir. Örnek: "İş haftasonu ekibin tüm enerjisini boşalttı" .

"Kaybolmak" kelimesi aynı zamanda bir şeyi dağıtma veya yok etme eylemi anlamına da gelebilir. Örnek: "Parfümün evin her tarafına gitti . "

Esvair, hızlı bir şekilde geçen bir dönem gibi, hafif ve sıkıntılı bir zaman geçişi anlamına gelebilir. Örnek: "Gençler göz açıp kapayıncaya kadar gitti" .

Figüratif bir anlamda, kızarma, duygusal bir şok karşısında birinin duyusunun zayıflaması, bayılması veya kaybolması anlamına da gelir.

Örnek: "Oğlunun ölümünden sonra, kadın kucağımda kayboldu" .

Esvair'in ana eşanlamlıları : boşaltmak, koşmak, geçmek, boşaltmak, sızıntı yapmak, dağılmak, kaybolmak ve buharlaşmaktır.