Dharma

Dharma Nedir:

Dharma veya Dharma, neyin yüksek tuttuğu anlamına gelen bir Sanskritçe kelimedir. İnsanın dünyada ne yapmak için geldiği yaşamın misyonu olarak da anlaşılmaktadır.

Sanskritçe'nin eski dilinde kök dhr destek anlamına gelir. Ancak, Budist felsefesine ve Yoga pratiğine uygulandığında kelime daha karmaşık ve derin anlamlar bulur.

Dharma'nın Batı dillerine tam olarak yazışması veya çevirisi yoktur.

Budist Dharma, Buddha Gautama'nın öğretileriyle ilgilidir ve kişinin gerçeğe ve yaşam anlayışına ulaşması için bir tür rehberdir. Aynı zamanda "doğal hukuk" veya "kozmik hukuk" olarak da adlandırılabilir.

Doğu bilgeleri, bir insanın evrenle ve kozmik enerjiyle bağlantı kurmanın en kolay yolunun doğa yasalarını takip etmek ve onlara karşı gelmemesi olduğunu vaaz ediyor. Hareketlerinize saygı gösterin ve doğal yasaların belirttiği gibi akın. Bu, dharma deneyiminin bir parçasıdır.

Kendi dharma'nıza göre algılamak ve yaşamak, aydınlanmanın, dolu bir yaşamın anahtarıdır. Aynı zamanda, başkalarına hizmet verme varlığının kapasitesi ile de ilişkilidir. Dharma'nızı kabul etmek ve çalışmak başkalarına hizmet etmenin bir yoludur ve aynı zamanda evrenle bağlantıya da yol açar.

Dharma geliştirmenin yollarından biri meditasyon uygulamasıdır, böylece birey duyularla temas kurar. Diğer bir yol ise Yoga uygulamasıdır.

Yoga'da dharma, gerçeğe dayanarak varlığın özüdür. Dharma, biriyle diğeri arasında bir anlayış geçişi olması durumunda, ustadan öğrenciye bulaşabilir.

Ayrıca bkz. Tibet Budizmi ve Budizm'in anlamı.

Dharma ve Karma

Karma, başka bir Doğu bilgeliği kavramı ve eczane yasalarından biridir.

Karma, yapmak anlamına gelen Sanskritçe'deki kök kr'den gelir. Karma bir eylemdir. Isaac Newton'un Batı fiziğinde eylem ve tepki yasası olarak işlev görür.

Manevi alemde karma, evrenin içinden geçen diğer geçitler, yani diğer yaşamlar da dahil olmak üzere, kişinin varlığında yaptığı şeyle ilgili reaksiyonudur. Hem iyi işler hem de kötü olanlar.

Karma'nın anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dharma'yı yerine getirmek için karmik eylem yapılmalıdır. Diğer bir deyişle, en küçük kararlar da dahil her seçim, yaşamın akışını ve tutarlılık yolunu etkileyecektir.